อมรา

อมรา
Address : 29 ซอย 8 ถนนศรีราชานคร ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา, 20110
Phone No. : 089-669-2084