ร้านลาบสุโขทัย (โสธร)

ร้านลาบสุโขทัย (โสธร)
Address : หมู่ 5 ซอย กิโล 1 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.สัตหีบ, 20180
Phone No. : 081-139-9633