กาแฟสดบ้านครูดอย

กาแฟสดบ้านครูดอย
Address : ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3341 ต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี, อ.เกาะจันท