นายก๊วก

นายก๊วก
Address : ใกล้เมืองใหม่ ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี