ครัวน้าติ อาหารทะเลพื้นบ้าน

ครัวน้าติ อาหารทะเลพื้นบ้าน
Address : 63 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข จ.ชลบุรี, บางแสน
Phone No. : 086-829-8948