ข้าวต้มปลายายหลอง

ข้าวต้มปลายายหลอง
Address : ตลาดหน้าวัดบางเสร่คงคาราม ต.บางเสร่ จ.ชลบุรี, อ.สัตหีบ, 20250