กุยช่ายทอดกอกก๊วน

กุยช่ายทอดกอกก๊วน
Address : ซอยต้นจันทร์ ต.มะขามหย่ง จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี
Phone No. : 085-399-9581