รุ่งเรือง

รุ่งเรือง
Address : ตลาดเคหะเทพประสิทธิ์ ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ จ.ชลบุรี, พัทยา