2
1
0
ซีซาร์สลัดใส่ไก่ (Chicken Ceasar salad) ราคา 220 บาท