เล้งเป็ดย่าง

เล้งเป็ดย่าง
Address : ซอยสืบศิริ 3 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา