ข้าวหมูแดงนครปฐมเจ้าเก่า

ข้าวหมูแดงนครปฐมเจ้าเก่า
Address : 223 ถนนชุมค้า ต.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, อ.สีคิ้ว