ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 10 บาท

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 10 บาท
Address : ซอยวีระลักษณ์ ต.หนองกระทุ่ม จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา