เต้าทึงโอฮิม

เต้าทึงโอฮิม
Address : ไนท์บาซ่าร์สวนหมาก ถนนมนัส ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา
Phone No. : 044-353-409 / 087-956-8933