เรื่องของสเต็ก

เรื่องของสเต็ก
Address : ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา
Phone No. : 081-470-0008