โหงวโอชา

โหงวโอชา
Address : สี่แยกเต๊กฮะ ถนนโพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา