นอกชาน

นอกชาน
Address : ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง จ.นครศรีธรรมราช, อ.เมืองนครราชสีมา