ครัวริมน้ำ บ้านไร่จอมทอง

ครัวริมน้ำ บ้านไร่จอมทอง
Address : บ้านไร่จอมทอง รีสอร์ต หมู่ 8 ถนนปากช่อง-ลำนารายณ์ ต.ดอนเมือง จ.นครราชสีมา, อ.สีคิ้ว
Phone No. : 087-509-2815