ขาหมูหินดาด

ขาหมูหินดาด
Address : สาขามิตรถนนภาพ กม.10 ต.หนองงูเหลือม จ.นครราชสีมา, อ.เฉลิมพระเกียรติ
Phone No. : 081-718-7396