ราดหน้าอร่อยจริง

ราดหน้าอร่อยจริง
Address : โรงพยาบาลมหาราช ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา