ก๋วยเตี๋ยวหมูจอมพล

ก๋วยเตี๋ยวหมูจอมพล
Address : ถนนจอมพล ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา