ไก่ย่างท่าช้าง

ไก่ย่างท่าช้าง
Address : 111 หมู่ 10 ถนนเพชรมาตุคาม ต.ท่าช้าง จ.นครราชสีมา, อ.เฉลิมพระเกียรติ
Phone No. : 044-321-216-7