แหลมลาบเป็ด

แหลมลาบเป็ด
Address : ซอยสุรนารายณ์ 35 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา , อ.เมืองนครราชสีมา