ป.ปลาตากลม

ป.ปลาตากลม
Address : 277 ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา , อ.เมืองนครราชสีมา