ต้อมเนื้อย่างเกาหลี

ต้อมเนื้อย่างเกาหลี
Address : ถนนรถไฟอุทิศ ต.โนนสูง จ.นครราชสีมา, อ.โนนสูง, 30160