ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก

ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก
Address : ถนนมิตรภาพ ต.หนองงูเหลือม จ.นครราชสีมา , อ.เฉลิมพระเกียรติ, 30230