ไก่ย่างท่าช้าง

ไก่ย่างท่าช้าง
Address : ถนนเพ็ชรมาตุคลา ต.ท่าช้าง จ.นครราชสีมา , อ.เฉลิมพระเกียรติ, 30230
Phone No. : 044-321-216