เมียนปร๊ะ

เมียนปร๊ะ
Address : ตรงข้ามปั๊ม ปตท. ต.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา, อ.ห้วยแถลง