หงี่ฮะ

หงี่ฮะ
Address : ตรงข้ามอุทยานปราสาทหินพิมาย ถนนอนันทจินดา ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา, อ.พิมาย