ครัวลาบเป็ดกาฬสินธุ์

ครัวลาบเป็ดกาฬสินธุ์
Address : ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี จ.นครราชสีมา, อ.ปากช่อง