ส้มตำถาด 2499

ส้มตำถาด 2499
Address : ซอยแจ้งสนิท 19 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี, อ.เมืองอุบลราชธานี
Phone No. : 045-956-295 / 088-363-1312