ครัวผู้ใหญ่จอย

ครัวผู้ใหญ่จอย
Address : ใกล้วัดคลองโคลน ต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม, อ.เมืองสมุทรสงคราม
Phone No. : 085-184-3410