เพลิน กาแฟ นม หนม

เพลิน กาแฟ นม หนม
Address : ถนนทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์
Phone No. : 085-693-3094