บ้านก้ามปู

บ้านก้ามปู
Address : 22/4-5 ถนนละม้ายสงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา, อ.หาดใหญ่
Phone No. : 087-109-8777