โฮะ Bake & Craft Cafe

โฮะ Bake & Craft Cafe
Address : 118 ถนนรอบเมือง ต.ในเวียง จ.แพร่, อ.เมืองแพร่
Phone No. : 082-659-2453