ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเหาะ

ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเหาะ
Address : 50/34 ซ.บางจะเกร็ง 2 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม, อ.เมืองสมุทรสงคราม
Phone No. : 095-868-4968