โรตีครูนุสรา

โรตีครูนุสรา
Address : ถนนอู่ทอง ต.ประตููชัย จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.พระนครศรีอยุธยา
Phone No. : 089-741-3819