ครัวบางกอก

ครัวบางกอก
Address : ซอยบ่อแขม ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี, อ.ชะอำ, 76120