เจ๊แดงก๋วยจั๊บอุบลฯ

เจ๊แดงก๋วยจั๊บอุบลฯ
Address : ถนนสุจินดา จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000