แพเทวราช

แพเทวราช
Address : 74 หมู่ 10 ต.กะมัง จ.พระนครศรีอยุธยา , อ.พระนครศรีอยุธยา
Phone No. : 035-244-124 / 035-241-597 / 035-244-224