มุสลิมสเต๊ก

มุสลิมสเต๊ก
Address : ถนนบายพาส ต.บางนาค จ.นราธิวาส, อ.เมืองนราธิวาส