สวนกล้วย

สวนกล้วย
Address : 38/1 ถนนรัตนวณิชย์ ต.บางนาค จ.นราธิวาส, อ.เมืองนราธิวาส
Phone No. : 073-565-844