ข้าวแกง เจ๊แดง

ข้าวแกง เจ๊แดง
Address : ถนนแม่กลอง-บางแพ ต.กระดังงา จ.สมุทรสงคราม, อ.บางคนที
Phone No. : 087-760-1909