นา ทะเลเผา

นา ทะเลเผา
Address : ตลาดน้ำอัมพวา ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, อ.อัมพวา