ข้าวต้มตั้งหลัก

ข้าวต้มตั้งหลัก
Address : ข้างปั๊มคาลเท็กซ์ ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย จ.พังงา, อ.ตะกั่วทุ่ง