เจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ

เจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ
Address : 49 ซอยวัดไผ่ล้อม ถนนท่าหลวง ต.วัดใหม่ จ.จันทบุรี , อ.เมืองจันทบุรี
Phone No. : 039-325-430