ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน

ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
Address : 48/3 หมู่ 1 ซอยอู่ทอง ต.หอรัตนไชย จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.พระนครศรีอยุธยา
Phone No. : 089-539-9427