เจ้กเม้ง

เจ้กเม้ง
Address : ติดกับจวนผู้ว่า ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง จ.เพชรบุรี, อ.เมืองเพชรบุรี