ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน
Address : 5/4 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก, อ.เมืองพิษณุโลก
Phone No. : 086-679-9293