ข้าวต้มนายเจือ

ข้าวต้มนายเจือ
Address : 27 ถนนอารักษ์ ต.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์, อ.เมืองนครสวรรค์
Phone No. : 056-213-149 / 056-213-841