ข้าวราดแกงพิชัย

ข้าวราดแกงพิชัย
Address : 525 หมู่ 1 ต.แสนตุ้ง จ.ตราด, อ.เขาสมิง